Λεωφ. Ελευθερίας 34-38,17455,Άλιμος,Ελλάδα

Bmw G Energy

Άλιμος
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Λεωφ. Ελευθερίας 34-38,17455,Άλιμος,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης