Σαλαμίνος,54645,Θεσσαλονίκη,Ελλάδα

Avis

θεσσαλονίκη
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Σαλαμίνος,54645,Θεσσαλονίκη,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης