Γκορυτσάς,19300,Ασπρόπυργος,Ελλάδα

Avis

Ασπρόπυργος
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2 + 1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Γκορυτσάς,19300,Ασπρόπυργος,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης