Πριάμου 13,17343,Αγ.Δημήτριος,Ελλάδα

Avis

Αγ. Δημήτριος
Τύπος φορτιστή:2 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Πριάμου 13,17343,Αγ.Δημήτριος,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης