Μάγερ 35,10438,Αθήνα,Ελλάδα

Athens Auto Parking 2

αθηνα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Μάγερ 35,10438,Αθήνα,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης