18ο χλμ Θεσσαλονίκης – Επανομής,57500,Θεσσαλονίκη,Ελλάδα

Ambassador Hotel

Θεσσαλονίκη
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:18ο χλμ Θεσσαλονίκης - Επανομής,57500,Θεσσαλονίκη,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης