Λεωφ. Πεντέλης 107,15234,Χαλάνδρι,Ελλάδα

Alterlife

Χαλάνδρι
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Λεωφ. Πεντέλης 107,15234,Χαλάνδρι,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης