Λεωφ. Μεσογείων 483,15343,Αγ. Παρασκευή,Ελλάδα

Alterlife

Αγία Παρασκευή
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Λεωφ. Μεσογείων 483,15343,Αγ. Παρασκευή,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης