Αποθήκη 7 Λιμάνι Θεσσαλονίκης,54625,Θεσσαλονίκη,Ελλάδα

Alterlife Warehouse 7

Θεσσαλονίκη
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Αποθήκη 7 Λιμάνι Θεσσαλονίκης,54625,Θεσσαλονίκη,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης