Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας,60200,Κατερίνη,Ελλάδα

Akrotiri Suites

Πιερία
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Γρίτσα Λιτοχώρου Πιερίας,60200,Κατερίνη,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης