4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών,57009,Θεσσαλονίκη,Ελλάδα

Adamidis S.A.

Θεσσαλονίκη
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών,57009,Θεσσαλονίκη,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης