Αγροτίας Σωτήρα,42100,Τρίκαλα,Ελλάδα

Τρίκαλα_EnerNETMob

Τρίκαλα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Αγροτίας Σωτήρα,42100,Τρίκαλα,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης