Πύργος, Ελλάδα

ΠΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Πύργος, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης