29ης Ιουνίου 4,62123,Σέρρες,Ελλάδα

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Σέρρες
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:29ης Ιουνίου 4,62123,Σέρρες,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης