28ης Οκτωβρίου 40,60132,Κατερίνη,Ελλάδα

Περιφερειακή Ενότητα Κατερίνης

Κατερίνη
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:28ης Οκτωβρίου 40,60132,Κατερίνη,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης