Πειραιώς 74,18346,Μοσχάτο,Ελλάδα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Μοσχάτο
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Πειραιώς 74,18346,Μοσχάτο,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης