Καλαμάτα,24100,Καλαμάτα,Ελλάδα

Δήμος Καλαμάτας

Καλαμάτα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Καλαμάτα,24100,Καλαμάτα,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης