Νίκου Πλαστήρα 100,70013,Ηράκλειο Κρήτης,Ελλάδα

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας_2

Ηράκλειο Κρήτης
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Νίκου Πλαστήρα 100,70013,Ηράκλειο Κρήτης,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης