Blink

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Η Βlink Charging Hellas A.E. (εφεξής «Blink», «εμείς», «μας», «η Εταιρεία») δεσμεύεται όσον αφορά την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει από τους χρήστες των εφαρμογών, ιστότοπων, προϊόντων, υπηρεσιών και του περιεχομένου της (οι «Υπηρεσίες») μέσω των ακόλουθων καναλιών:

 • www.carcharging.com
 • www.blinknetwork.com
 • www.blinkcharging.gr
 • www.blinkcharging.com και
 • της εφαρμογής κινητών τηλεφώνων της Blink

τα κανάλια») και έχει υιοθετήσει πρακτικές που προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν, ώστε να μην καθίσταται δυνατή η οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση αυτών. Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και συλλέγουμε καθώς και πώς τα χρησιμοποιούμε με απώτερο σκοπό την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας. Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου («η Πολιτική»), συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) και τους κάτωθι όρους χρήσης.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Blink Charging Hellas A.E., μια ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, με τα γραφεία της στην οδό Αιγάλεω 8, 18545, στον Πειραιά, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 150349101000 και ΑΦΜ 801154953, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και αυτός που καθορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας αυτών.
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, ή εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην συλλογή, την επεξεργασία ή την χρήση αυτών από εμάς, σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας μας και την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@blinkcharging.gr

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗN ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

H Blink συλλέγει ή λαμβάνει προσωπικά δεδομένα με διάφορους τρόπους αναλόγως με το πώς χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, με την εξαίρεση αυτών που είναι απαραιτήτως αναγκαίες για την παροχή των Υπηρεσιών μας και τις οποίες θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε και ενδεχομένως μοιραζόμαστε προς βελτίωση των Υπηρεσιών μας είναι τα εξής:

 • Βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κλπ),
 • Στοιχεία επικοινωνίας που χρειάζονται για τις Υπηρεσίες μας (όπως διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου κοκ),
 • Πληροφορίες αναφορικά με τις συναλλαγές που απαιτούνται για την παροχή των Υπηρεσιών (όπως αριθμό πιστωτικής κάρτα, λογαριασμού κοκ),
 • Ενδιαφέροντα,
 • Προτιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μας παράσχετε.

Ταυτόχρονα, και ανάλογα με την αλληλεπίδρασή σας με τις Υπηρεσίες μας, εφόσον συμφωνήσετε και το επιλέξετε, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Προσφορές Μέσω της Blink: Ενδέχεται να σας παρουσιαστεί η ευκαιρία να συμμετάσχετε σε διάφορα προωθητικά ή μάρκετινγκ προγράμματα μέσω των καναλιών. Σε αυτή την περίπτωση ίσως σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, εφόσον επιλέξετε να λάβετε πληροφορίες ή να συμμετάσχετε σε αυτά τα προγράμματα. Στην ίδια βάση, και κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων χρήσης σας (δηλαδή συχνότητα χρήσης Υπηρεσιών κοκ) θα μπορούμε να σας στέλνουμε εξατομικευμένες προσφορές προς όφελός σας. Σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε, θα σας είναι διαθέσιμοι οι όροι και θα σας παρέχονται  λεπτομέρειες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή μέσω των καναλιών και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται εκεί.

Αγορές μέσω των καναλιών: Αν προβείτε σε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της Blink ή συνεργατών της μέσω των καναλιών, ενδέχεται να σας ζητηθεί εκ νέου η εισαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που μέσω των καναλιών μας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο άλλης τρίτης εταιρείας, τότε η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της τελευταίας θα εφαρμόζεται.

Συμμετοχή σε έρευνες: Αν συμμετάσχετε σε έρευνες ή μελέτες μέσω των καναλιών της Blink, μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω της συμμετοχής σας και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα χρήσης σας για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικής ώστε να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας. Είναι πιθανό η συμμετοχή σας σε ορισμένες έρευνες να προϋποθέτει μια ξεχωριστή συμφωνία συμμετοχής όπου εκεί θα αναγράφονται ειδικότεροι όροι συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Δεδομένα σύνδεσης και προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης: Τα κανάλια μπορεί να χρησιμοποιούν υπηρεσίες που απαιτούν τον προσδιορισμό της γεωγραφικής σας θέσης προκειμένου να εντοπίσετε ένα σταθμό φόρτισης κοντά σας. Κατά την χρήση, επομένως, των Υπηρεσιών, η Blink μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί περαιτέρω πληροφορίες από εσάς (όπως την ακριβή τοποθεσία, την ώρα σύνδεσης κοκ). Η Blink, στα πλαίσια εκτέλεσης των Υπηρεσιών της, μπορεί να μοιραστεί τα δεδομένα αυτά με έναν τρίτο, ώστε να δημιουργήσει παραδείγματος χάριν έναν χάρτη, προκειμένου να σας κατευθύνει στο πλησιέστερο σταθμό φόρτισης εντός του δικτύου μας.

Χρήση σταθμού φόρτισης: Η Blink ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί προσωπικά σας στοιχεία κατά την χρήση του σταθμού φόρτισης όπως παραδείγματος ποιον σταθμό χρησιμοποιήσατε, για πόση ώρα, την ποσότητα της ενέργειας που δεχθήκατε, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τη χρήση του εν λόγω σταθμού φόρτισης. Μπορούμε να συσχετίσουμε τις πληροφορίες αυτές με τον λογαριασμό που τηρείτε σε εμάς και να τις χρησιμοποιήσουμε για τυχόν χρεώσεις σας κατά την παροχή των Υπηρεσιών.
Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή μέσω των καναλιών και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται εκεί.

cookies: Με σκοπό την ελκυστικότητα των καναλιών και την ευρύτερη χρήση των Υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούμε cookies σε διάφορα κανάλια, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή και είτε παραμένουν στην συσκευή ώστε στην επόμενη επίσκεψη να αναγνωρίζουμε αυτόματα τον χρήστη (persistent cookies) ή διαγράφονται αυτόματα μετά το πέρας της περιήγησης (session cookies). Η Blink χρησιμοποιεί τα cookies και κατ’ επέκταση οποιαδήποτε στοιχεία αυτά μπορεί να έχουν προς βελτίωση των Υπηρεσιών της. Ενδεικτικά, η λειτουργία των cookies έχει ως εξής: Tα cookies λειτουργικότητας αποθηκεύουν κάποιες από τις πληροφορίες του χρήστη (αυτές που έχουν ήδη υποβληθεί) και συντελούν στην προσωποποιημένη περιήγηση. Τα cookies απόδοσης, δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης της ιστοσελίδας. Τα marketing cookies χρησιμοποιούνται για στοχευμένη διαφήμιση σχετική με το χρήστη και προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά του και μπορούν να μοιραστούν με τρίτους. Εσείς, ως χρήστες, ωστόσο, των καναλιών και των Υπηρεσιών μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε και αναλόγως να αποφασίζετε για το ποια cookies επιθυμείτε ή όχι να χρησιμοποιούμε και να δηλώσετε την άρνησή σας (opt out). Ωστόσο, η τυχόν απενεργοποίησή τους ενδέχεται να επηρεάσει και τις Υπηρεσίες μας και να μειώσουν τη λειτουργικότητα των καναλιών μας. Οι υπηρεσίες cookies τρίτων που χρησιμοποιούμε αφορούν την χρήση των καναλιών και οι διαφημίσεις αφορούν διαφημίσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες που παρέχουμε.

4. Τρίτοι με δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα

H Blink δεν θα μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, με εξαίρεση αυτά τα πρόσωπα που παρέχουν στήριξη στις Υπηρεσίες που παρέχουμε, όπως χωρίς περιορισμό, στην επεξεργασία των συναλλαγών, στην ικανοποίηση των αιτήσεων για πληροφορίες, στην ενημέρωση των καταλόγων μάρκετινγκ, και στην ανάλυση δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, ελέγχουμε πάντα κάθε ανεξάρτητη εταιρεία η οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να αποδεικνύει το αρμόζον επίπεδο ασφαλείας. Μπορούμε, ωστόσο, να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους σε περίπτωση πώλησης της Εταιρείας μας ή συνδεδεμένης, ή των περιουσιακών μας στοιχείων καθότι τα προσωπικά δεδομένα στην κατοχή μας θεωρούνται μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Επίσης, θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και τη συμμόρφωσή μας με οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη απόφαση, δικαστηρίου ή αρμόδιας αρχής.

5. Τα δικαιώματά σας

Συμπληρωματικά με το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τα δεδομένα που η Blink έχει αποθηκεύσει για εσάς και επεξεργάζεται («Δικαίωμα Πρόσβασης»), έχετε και τα κάτωθι δικαιώματα:

Α. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την άρση της – Δικαίωμα εναντίωσης.
Β. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας στοιχείων.
Γ. Δικαίωμα στη λήθη, δηλαδή το δικαίωμα διαγραφής όλων των προσωπικών σας στοιχείων.
Δ. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας και δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας.
Ε. Δικαίωμα στην φορητότητα, δηλαδή τη μεταφορά των στοιχείων σας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
ΣΤ. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο. Η εποπτεύουσα αρχή για τη Blink στην Ελλάδα είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

6. Ελάχιστη Ηλικία

Η Blink θεωρεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών ως υψίστης σημασίας. Για αυτόν το λόγο δεν δεχόμαστε εγγραφές, ούτε πρόκειται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών χωρίς την απαραίτητη γονική συναίνεση. Η Blink δεσμεύεται ότι θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να επαληθεύσει ότι η συγκατάθεση αυτή παρέχεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. Με τη λήψη και την εγγραφή σας στα κανάλια, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον (16) ετών.

7. Διαγραφή Δεδομένων – Περίοδος Διατήρησης

Η Blink θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα αφού έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέξαμε. Επίσης, κατόπιν αιτήματός σας ή αν ο λογαριασμός σας παραμείνει ανενεργός για περίοδο άνω των πέντε [5] ετών, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν. Πριν συμβεί αυτό, θα λάβετε ξεχωριστή ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε συνδέσει με το λογαριασμό σας.
Ωστόσο, η Blink θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για μια περίοδο πέντε ετών μετά τη λήξη της συμβατικής μας σχέσης λόγω ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων (όπως για φορολογικούς σκοπούς) ή άλλων εκ του νόμου υποχρεώσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό.

8. Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας καθώς και τους επιχειρηματικούς σκοπούς και δραστηριότητες της Εταιρείας μας. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον προβούμε σε τέτοια αλλαγές θα σας ειδοποιήσουμε μέσω των καναλιών ή απευθείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε συνδέσει με το λογαριασμό σας. Συνιστούμε να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα και για οποιεσδήποτε πληροφορίες να επικοινωνήσετε μαζί μας.

9. Επικοινωνία

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Blink στο 2107232862 ή με mail στο support@blinkcharging.gr .

Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2107232862 ή με mail στο support@blinkcharging.gr .

Δείτε τα σημεία φόρτισης