Blink

Όροι Χρήσης – Λογαριασμός Χρήστη

1. Συμβατική σχέση

Οι παρόντες Όροι Χρήσης («Όροι») διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση από εσάς οποιωνδήποτε εφαρμογών, ιστότοπων, περιεχομένου, προϊόντων και υπηρεσιών (οι «Υπηρεσίες») που διατίθενται από την Blink Charging Hellas, μια εταιρεία Μ.Α.Ε. με έδρα στην Ελλάδα, με τα γραφεία της στην οδό Λεωφ. Βασιλ. Αλεξάνδρου 5-7, Αθήνα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 150349101000 και ΑΦΜ 801154953 («Blink»)

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ BLINK ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.

Η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, αποτελεί τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, οι οποίοι καθιερώνουν μια συμβατική σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Blink (η «Σύμβαση»). H Blink μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους κατά καιρούς και οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους σε αυτόν τον ιστότοπο. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες όρους καθώς η πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, μετά την εν λόγω δημοσίευση, αποτελεί συγκατάθεση για τη δέσμευσή σας από τους Όρους, όπως έχουν τροποποιηθεί.

2. Οι Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας αποτελούν μια τεχνολογική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάρτες αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων («ΚΑΡ») ή/και την ψηφιακή εφαρμογή Blink International προκειμένου να κάνουν χρήση και να έχουν πρόσβαση σε δημόσιους ή/και εντός ιδιωτικών χώρων (εφόσον επιτρέπεται) σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων («ΗΟ») της Blink («Blink Σταθμοί Φόρτισης»). Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό («Blink Λογαριασμός»), με την δημιουργία του οποίου δηλώνετε ρητά ότι αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Σύμβασης καθώς και τους όρους των ιστότοπων της Blink και την Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων και μπορείτε να διαβάσετε στον σύνδεσμο www.blinkcharging.gr .

3. Χρήση Υπηρεσιών

Για να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να εγγραφείτε και να διατηρείτε έναν ενεργό Blink Λογαριασμό. Η εγγραφή του Βlink Λογαριασμού απαιτεί από εσάς να υποβάλετε στη Blink συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση, ηλικία, αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και μια έγκυρη μέθοδο πληρωμής (πιστωτική κάρτα ή έναν αποδεκτό φορέα/συνεργάτη πληρωμών). Η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς, ενώ παράλληλα συμφωνείτε να διατηρείτε ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες τις πληροφορίες αυτές. Ο Blink Λογαριασμός είναι προσωπικός και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και το απόρρητο του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του Blink Λογαριασμού. Ενημερώστε μας αμέσως αν υποψιάζεστε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Blink Λογαριασμού σας στον ακόλουθο σύνδεσμο support@blinkcharging.gr . Εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά και γραπτώς από την Blink, μπορείτε να διαθέτετε μόνο ένα Blink Λογαριασμό.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων της Blink προκειμένου να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους Blink Σταθμούς Φόρτισης, τις τοποθεσίες και κάθε άλλο διαθέσιμο περιεχόμενο που διαθέτει η Blink. Η χρήση των ιστότοπων και των εφαρμογών από εσάς διέπεται από τους όρους χρήσης και Πολιτική Απορρήτου που μπορείτε να βρείτε στους σχετικούς συνδέσμους www.blinkcharging.gr .

4. Προϋποθέσεις και Συμπεριφορά Χρήστη

Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις οδηγίες της Βlink και του εκάστοτε ιδιοκτήτη του Blink Σταθμού Φόρτισης. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά την χρήση των Υπηρεσιών και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για νόμιμους σκοπούς, χωρίς να προκαλείτε όχληση, αναστάτωση ή υλικές ζημιές σε οποιοδήποτε μέρος και χωρίς να προβαίνετε σε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν εύλογα να θεωρηθούν ανυπόληπτες ή ικανές να βλάψουν την φήμη μας. Παράλληλα, συμφωνείτε να καταβάλλετε τα αντίτιμα χρήσης των Υπηρεσιών μέσω της ΚΑΡ, του Κωδικού, μέσω υπαλλήλου εξυπηρέτησης πελατών της Blink ή οποιασδήποτε εφαρμογής επιτρέπει την καταβολή του εν λόγω ποσού για την εξόφληση της χρήσης των Υπηρεσιών. Για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να παρακολουθείτε τις χρεώσεις που εμφανίζονται στους λογαριασμούς σας και να επικοινωνήσετε με την Blink για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τις χρεώσεις αυτές.

5. Τιμολόγηση και Πληρωμή

Κατανοείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται με την χρέωσή σας. Η τιμολόγηση της χρήσης των Σταθμών Φόρτισης Blink γίνεται ανάλογα με την ενέργεια που δέχθηκε το ΗΟ κατά την φόρτιση, μετρήσιμη σε kilowatt ανά ώρα (“kWh”).
Ο χρήστης αφού έχει λάβει τις Υπηρεσίες μπορεί να πληρώσει μέσω της ΚΑΡ, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό (εφόσον επιτρέπεται) Blink Σταθμό Φόρτισης. Κατά την χρήση της ΚΑΡ, αυτή θα αναγνωρίζεται από τον Blink Σταθμό Φόρτισης και ένα ιστορικό της συναλλαγής θα δημιουργείται. Οι χρεώσεις θα γίνονται στον λογαριασμό του χρήστη σύμφωνα με την τιμή όπως έχει διαμορφωθεί από την Blink. H Blink θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να σας ενημερώσει για τις ισχύουσες χρεώσεις, με την προϋπόθεση ότι θα είστε εσείς υπεύθυνοι για τις χρεώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Blink Λογαριασμό σας, ανεξάρτητα από το εάν τις είχατε υπόψη. Επίσης, αν κάποιος τρίτος χρησιμοποιήσει την ΚΑΡ σε οποιοδήποτε Σταθμό Φόρτισης Blink, θα επωμιστείτε την χρέωση που θα προκύψει.
Η πιστωτική σας κάρτα θα χρεωθεί μόνο κατόπιν χρήσης του Blink Σταθμού Φόρτισης. Ένα αρχικό ποσό της τάξης των μηδέν ΕΥΡΩ [0,00€] ως χρέωση χρήσης ενδέχεται να φαίνεται στις χρεώσεις του λογαριασμού σας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της αδειοδότησης. Όλες οι άλλες χρεώσεις για τα μέλη Blink θα γίνονται στην πιστωτική τους κάρτα δύο (2) φορές το μήνα και συγκεκριμένα την 15η και 30η ημέρα κάθε μήνα , με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν θα είναι μικρότερο από μηδέν ΕΥΡΩ [0,00€] καθώς τότε η χρέωση θα γίνεται αυτόματα.
Εάν η κύρια μέθοδος πληρωμής του Blink Λογαριασμού σας λήξει, είναι μη έγκυρη ή δεν είναι δυνατόν να χρεωθεί τότε η Blink μπορεί να απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας, ενώ αν εκκρεμεί οφειλή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς ικανοποίηση των αξιώσεών της.
Σε περίπτωση που η ΚΑΡ δεν λειτουργεί, τότε θα πρέπει να επιστραφεί στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Blink και η Βlink θα σας παράσχει νέα ΚΑΡ χωρίς χρέωση (εφόσον η μη λειτουργία της κάρτας δεν οφείλεται σε κακομεταχείριση ή κακή χρήση από εσάς). Αν ΚΑΡ σας κλαπεί ή χαθεί, υποχρεούστε να εισέλθετε στο Blink Λογαριασμό σας και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται εκεί ή να επικοινωνήσετε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Blink στον ακόλουθο σύνδεσμο support@blinkcharging.gr . Είστε υπεύθυνοι για κάθε χρέωση που θα προκύψει ως απόρροια τέτοιου γεγονότος κλοπής ή απώλειας, εφόσον δεν ενημερώσετε σχετικά την Blink.

6. Προσφορές από Συνεργάτες της Blink

Συμφωνείτε ότι στην περίπτωση που λάβετε μέσω της Blink προσφορές από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς, η ενδεχόμενη συγκατάθεσή σας λαμβάνει χώρα μεταξύ υμών και αυτών των εταιρειών, σύμφωνα με τους όρους αυτών, και ότι η Blink δεν είναι υπεύθυνη ούτε φέρει ευθύνη για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους, καθώς αποτελούν τρίτα μέρη και δεν είναι συμβαλλόμενα στους παρόντες Όρους.

7. Περιορισμός Ευθύνης

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την χρήση των Υπηρεσιών. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται». Η Blink αποποιείται όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις, ρήτρες, σιωπηρές ή εκ του νόμου, που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων περί μη παραβίασης. Η Blink δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι όλες οι Υπηρεσίες θα είναι συνεχώς χωρίς σφάλματα και ότι θα ικανοποιήσουν τις προσδοκίες και τις ανάγκες των χρηστών. Η Blink δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση των Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν η Blink είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

8. Εκχώρηση

Η Σύμβαση δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Βlink, αλλά η Blink μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα χωρίς της συγκατάθεσή σας σε α) μητρική ή θυγατρική εταιρεία, β) αγοραστή μετοχών, επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων της Blink ή γ) διάδοχο από συγχώνευση. Οποιαδήποτε πράξη εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.
9. Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο των Υπηρεσιών καθώς και οτιδήποτε σχετιζόμενο με τη Blink, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, εικόνων, φωτογραφιών ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές της Blink προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στη Blink ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από τη Blink για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, σας παραχωρούμε περιορισμένη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Blink.

10. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου

Η Βlink δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες των Υπηρεσιών. Η Blink έχει υιοθετήσει πρακτικές οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν ώστε να μην καθίσταται δυνατή η οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση αυτών. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας γίνεται με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών μας ή προς καλύτερη παροχή αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων, στον ακόλουθο σύνδεσμο www.blinkcharging.gr .

11. Καταγγελία Σύμβασης

Συμφωνείτε ρητά ότι μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή του Blink Λογαριασμού σας αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στο support@blinkcharging.gr ή μέσω των ιστότοπων και των εφαρμογών της Blink. H Blink μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ή να διακόψει τη χρήση των Υπηρεσιών ή εν γένει να παύσει να προσφέρει ή να αρνηθεί την πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Εφόσον διαφωνείτε ή επιθυμείτε να αμφισβητήσετε οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία ή την διακοπή παροχής των Υπηρεσιών μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@blinkcharging.gr . Αν κατόπιν καταγγελίας, οφείλετε χρηματικά ποσά λόγω χρήσης των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να τα καταβάλετε άμεσα.
12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

13. Άλλες Διατάξεις

Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της Blink σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε τυχόν προηγούμενη συμφωνία, προφορική ή έγγραφη, με οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και ηλεκτρονικό , που είχε τυχόν συναφθεί πριν από την ημερομηνία της δημιουργίας Blink Λογαριασμού.
Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
Τυχόν μη άσκηση δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση από την πλευρά της Βlink δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, αλλά μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την Blink κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

14. Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Blink στο 2107232862 ή με mail στο support@blinkcharging.gr .

Δείτε τα σημεία φόρτισης