Blink

Όροι Χρήσης – Λογαριασμός Χρήστη

1. Συμβατική σχέση

Οι παρόντες Όροι Χρήσης («Όροι») διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση από εσάς της ψηφιακής εφαρμογής Blink Mobile , των  ιστοτόπων  και  των προϊόντων και υπηρεσιών (οι «Υπηρεσίες») που διατίθενται από την Blink Charging Hellas, μια εταιρεία Μ.Α.Ε. με έδρα στην Ελλάδα, με τα γραφεία της στην οδό Αιγάλεω 8, Πειραιά, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 150349101000 και ΑΦΜ 801154953 («Blink»)

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ BLINK ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.

Η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, αποτελεί τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, οι οποίοι καθιερώνουν μια συμβατική σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Blink (η «Σύμβαση»). H Blink μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους κατά καιρούς και οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους σε αυτόν τον ιστότοπο. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες όρους καθώς η πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, μετά την εν λόγω δημοσίευση, αποτελεί τη συμφωνία σας για τη δέσμευσή σας από τους Όρους, όπως έχουν τροποποιηθεί.

2. Οι Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας αποτελούν μια τεχνολογική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάρτες αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων («ΚΑΡ») τις οποίες προμηθεύονται από τη Blink κατόπιν σχετικού αιτήματος ή/και την ψηφιακή εφαρμογή Blink Mobile προκειμένου να κάνουν χρήση και να έχουν πρόσβαση σε δημόσιους ή/και εντός ιδιωτικών χώρων (εφόσον επιτρέπεται) σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων («ΗΟ») της Blink («Blink Σταθμοί Φόρτισης»).

Οι τοποθεσίες των Blink Σταθμών Φόρτισης είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους της Blink και στην ψηφιακή εφαρμογή Blink Mobile τα οποία είναι συνδεδεμένα με χάρτες πλοήγησης προκειμένου να διευκολύνονται οι οδηγοί στην εύρεση των Blink Σταθμών Φόρτισης. Η Blink διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει κάποιους από τους Βlink Σταθμούς Φόρτισης από το δίκτυό της ανά πάσα στιγμή.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, χρειάζεται να εγγραφείτε ηλεκτρονικά και να δημιουργήσετε έναν ενεργό λογαριασμό («Blink Λογαριασμός»), με την δημιουργία του οποίου δηλώνετε ρητά ότι αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Σύμβασης καθώς και τους όρους των ιστότοπων της Blink και την Πολιτική Απορρήτου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων και μπορείτε να διαβάσετε στον σύνδεσμο www.blinkcharging.gr .

3. Χρήση Υπηρεσιών

Η δημιουργία του Βlink Λογαριασμού απαιτεί από εσάς να υποβάλετε στη Blink συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση, ηλικία, αριθμό κινητού τηλεφώνου, καθώς και μια έγκυρη μέθοδο πληρωμής (πιστωτική κάρτα ή έναν αποδεκτό φορέα/συνεργάτη πληρωμών). Η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς, ενώ παράλληλα συμφωνείτε να διατηρείτε ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες τις πληροφορίες αυτές. Ο Blink Λογαριασμός είναι προσωπικός και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και το απόρρητο του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του Blink Λογαριασμού. Ενημερώστε μας αμέσως αν υποψιάζεστε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Blink Λογαριασμού σας στον ακόλουθο σύνδεσμο support@blinkcharging.gr . Εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά και γραπτώς από την Blink, μπορείτε να διαθέτετε μόνο ένα Blink Λογαριασμό.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους και την ψηφιακή εφαρμογή Blink Mobile προκειμένου να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους Blink Σταθμούς Φόρτισης, τις τοποθεσίες αυτών και κάθε άλλο διαθέσιμο περιεχόμενο που διαθέτει η Blink.

Η χρήση των ιστότοπων και της ψηφιακής εφαρμογής Blink Mobile από εσάς διέπεται από τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που μπορείτε να βρείτε στους σχετικούς συνδέσμους www.blinkcharging.gr .

4. Προϋποθέσεις και Συμπεριφορά Χρήστη

Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις οδηγίες της Βlink. . Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά την χρήση των Υπηρεσιών και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για νόμιμους σκοπούς, χωρίς να προκαλείτε όχληση, αναστάτωση ή υλικές ζημιές σε οποιοδήποτε μέρος και χωρίς να προβαίνετε σε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν εύλογα να θεωρηθούν ανυπόληπτες ή ικανές να βλάψουν την φήμη μας.

Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε πως το ΗΟ που φορτίζετε στους Blink Σταθμούς Φόρτισης συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και πως χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο και ασφαλή εξοπλισμό φόρτισης (όπως πχ καλώδια φόρτισης). Αποδέχεστε πως η Blink δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αδυνατείτε να φορτίσετε με ασφάλεια το ΗΟ σας εξαιτίας βλάβης που οφείλεται στα εργαλεία που χρησιμοποιείτε όπως επί παραδείγματι στα καλώδια φόρτισης.

Παράλληλα, συμφωνείτε να καταβάλλετε το αντίτιμο χρήσης των Υπηρεσιών μέσω της ΚΑΡ, μέσω του Blink Λογαριασμού, μέσω της Υπηρεσίας φόρτισης ως Επισκέπτης ή μέσω υπαλλήλου εξυπηρέτησης πελατών της Blink ή οποιασδήποτε εφαρμογής επιτρέπει την καταβολή του εν λόγω ποσού για την εξόφληση της χρήσης των Υπηρεσιών. Για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να παρακολουθείτε τις χρεώσεις που εμφανίζονται στους λογαριασμούς σας και να επικοινωνήσετε με την Blink για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τις χρεώσεις αυτές.

5. Τιμολόγηση και Πληρωμή

Κατανοείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται με την χρέωσή σας. Η τιμολόγηση της χρήσης των Σταθμών Φόρτισης Blink γίνεται ανάλογα με την ενέργεια που δέχθηκε το ΗΟ κατά την φόρτιση, μετρήσιμη σε kilowatt ανά ώρα (“kWh”).
Ο χρήστης μπορεί να λάβει τις Υπηρεσίες είτε κάνοντας χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Blink Mobile εφόσον συνδεθεί με το λογαριασμό του είτε χρησιμοποιώντας την ΚΑΡ, είτε μέσω της Υπηρεσίας φόρτισης ως Επισκέπτης σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό (εφόσον επιτρέπεται) Blink Σταθμό Φόρτισης. Κατά την χρήση της ΚΑΡ, αυτή θα αναγνωρίζεται από τον Blink Σταθμό Φόρτισης και ένα ιστορικό της συναλλαγής θα δημιουργείται. Οι χρεώσεις χρήσης των Υπηρεσιών θα γίνονται στον λογαριασμό του χρήστη σύμφωνα με την τιμή όπως έχει διαμορφωθεί από την Blink και αναφέρεται παραπάνω, ήτοι χρέωση σε kilowatt ανά ώρα (“kWh”). H Blink θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες να σας ενημερώσει για τις ισχύουσες χρεώσεις, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής Blink Mobile και αναγνωρίζετε ότι θα είστε εσείς υπεύθυνοι για τις χρεώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Blink Λογαριασμό σας, ανεξάρτητα από το εάν τις είχατε λάβει υπόψη. Επίσης, αν κάποιος τρίτος χρησιμοποιήσει την ΚΑΡ σας σε οποιοδήποτε Σταθμό Φόρτισης Blink, θα επωμιστείτε την χρέωση που θα προκύψει.
Η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα θα χρεωθεί  στις περιπτώσεις χρήσης του Blink Σταθμού Φόρτισης καθώς και όταν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτόματης επαναφόρτωσης χρημάτων. Στην περίπτωση ενεργοποίησης της αυτόματης επαναφόρτωσης, η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα θα χρεώνεται κάθε φορά που το διαθέσιμο υπόλοιπό σας στην εφαρμογή είναι μικρότερο ή ίσο με πέντε (5) ευρώ. Εάν κατά τη διάρκεια χρήσης του Blink Σταθμού Φόρτισης το υπόλοιπό σας εξαντληθεί, η Υπηρεσία θα συνεχίσει να παρέχεται και τότε η χρέωση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα με τη λήξη της Υπηρεσίας. Στην παραπάνω περίπτωση αν το υπόλοιπο του Blink Λογαριασμού δεν επαρκεί για τη χρέωση της υπηρεσίας φόρτισης δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο στο Blink Λογαριασμό. Το αρνητικό υπόλοιπο καλύπτεται στην αμέσως επόμενη φόρτιση, εξοφλώντας  αυτό μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας που συνδέετε στο Blink Λογαριασμό σας προτού λάβει χώρα η επόμενη φόρτιση. Εάν επιθυμείτε ad hoc φόρτιση χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή Blink Mobile μπορείτε  να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας Φόρτισης ως Επισκέπτης. Ένα αρχικό ποσό της τάξης των εικοσιπέντε (€25,00) ΕΥΡΩ ως εγγύηση θα δεσμευτεί χρεώνοντας τη χρεωστική/πιστωτική σας κάρτα, αποκλειστικά για τους σκοπούς της  αδειοδότησης της Υπηρεσίας Φόρτισης ως Επισκέπτης. Το ποσό χρέωσης της Υπηρεσίας θα αφαιρεθεί από το ποσό των εικοσιπέντε ΕΥΡΩ (€25,00) και το υπόλοιπο που θα προκύψει θα αποδεσμευτεί στην κάρτα σας εντός 4 εργάσιμων ημερών. Εάν η κύρια μέθοδος πληρωμής του Blink Λογαριασμού σας λήξει, είναι μη έγκυρη ή δεν είναι δυνατόν να χρεωθεί τότε η Blink μπορεί να απενεργοποιήσει το λογαριασμό σας, ενώ αν εκκρεμεί οφειλή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς ικανοποίηση των αξιώσεών της.
Σε περίπτωση που η ΚΑΡ δεν λειτουργεί, τότε θα πρέπει να επιστραφεί στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Blink και η Βlink θα σας παρέχει νέα ΚΑΡ χωρίς χρέωση (εφόσον η μη λειτουργία της κάρτας δεν οφείλεται σε κακομεταχείριση ή κακή χρήση από εσάς). Αν ΚΑΡ σας κλαπεί ή χαθεί, υποχρεούστε να εισέλθετε στο Blink Λογαριασμό σας και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται εκεί ή να επικοινωνήσετε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Blink στον ακόλουθο σύνδεσμο support@blinkcharging.gr . Είστε υπεύθυνοι για κάθε χρέωση που θα προκύψει ως απόρροια τέτοιου γεγονότος κλοπής ή απώλειας, εφόσον δεν ενημερώσετε σχετικά την Blink.

6. Προσφορές από Συνεργάτες της Blink

Συμφωνείτε ότι στην περίπτωση που λάβετε μέσω της Blink προσφορές από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς, η ενδεχόμενη συγκατάθεσή σας λαμβάνει χώρα μεταξύ υμών και αυτών των εταιρειών, σύμφωνα με τους όρους αυτών, και ότι η Blink δεν είναι υπεύθυνη ούτε φέρει ευθύνη για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους, καθώς αποτελούν τρίτα μέρη και δεν είναι συμβαλλόμενα στους παρόντες Όρους.

7. Περιορισμός Ευθύνης

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την χρήση των Υπηρεσιών. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται». Η Blink αποποιείται όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις, ρήτρες, σιωπηρές ή εκ του νόμου, που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων περί μη παραβίασης. Η Blink δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι όλες οι Υπηρεσίες θα παρέχονται συνεχώς χωρίς σφάλματα και ότι θα ικανοποιήσουν τις προσδοκίες και τις ανάγκες των χρηστών. Η Blink δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση των Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν η Blink είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

8. Εκχώρηση

Η Σύμβαση δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Βlink, αλλά η Blink μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα χωρίς της συγκατάθεσή σας σε α) μητρική ή θυγατρική εταιρεία, β) αγοραστή μετοχών, επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων της Blink ή γ) διάδοχο από συγχώνευση. Οποιαδήποτε πράξη εκχώρησης πραγματοποιηθεί κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

9. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο των Υπηρεσιών καθώς και οτιδήποτε σχετιζόμενο με τη Blink, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, εικόνων, φωτογραφιών ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στους ιστότοπους ή την ψηφιακή εφαρμογή Blink Mobile προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στη Blink ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από τη Blink για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, σας παραχωρούμε περιορισμένη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Blink.

10. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου

Η Βlink δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες των Υπηρεσιών. Η Blink έχει υιοθετήσει πρακτικές οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν ώστε να μην καθίσταται δυνατή η οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση αυτών. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας γίνεται με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών μας ή προς καλύτερη παροχή αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων, στον ακόλουθο σύνδεσμο www.blinkcharging.gr .

11. Καταγγελία Σύμβασης

Συμφωνείτε ρητά ότι μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή του Blink Λογαριασμού σας αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στο support@blinkcharging.gr ή μέσω των ιστότοπων και της ψηφιακής εφαρμογής Blink Mobile. H Blink μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ή να διακόψει τη χρήση των Υπηρεσιών ή εν γένει να παύσει να προσφέρει ή να αρνηθεί την πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Εφόσον διαφωνείτε ή επιθυμείτε να αμφισβητήσετε οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία ή την διακοπή παροχής των Υπηρεσιών μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@blinkcharging.gr . Αν κατόπιν καταγγελίας, οφείλετε χρηματικά ποσά λόγω χρήσης των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να τα καταβάλετε άμεσα.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

13. Άλλες Διατάξεις

Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της Blink σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε τυχόν προηγούμενη συμφωνία, προφορική ή έγγραφη, με οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και ηλεκτρονικό , που είχε τυχόν συναφθεί πριν από την ημερομηνία της δημιουργίας Blink Λογαριασμού.
Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
Τυχόν μη άσκηση δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση από την πλευρά της Βlink δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, αλλά μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την Blink κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

14. Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Blink στο 2107232862 ή με mail στο support@blinkcharging.gr .

Δείτε τα σημεία φόρτισης