Ν.Ε.Ο. Patron-Athinon 181,26443,Patra,Greece

Technomat SA-Patra

Patra
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Ν.Ε.Ο. Patron-Athinon 181,26443,Patra,Greece
See charging points