7ο Ε.Ο. Kalamatas – Tripolis,24009,Throuria,Greece

Praktiker Hellas

kalamata
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:7ο Ε.Ο. Kalamatas - Tripolis,24009,Throuria,Greece
See charging points