79, Athinas str. 18129 Koridalos, Athens, Greece

ELEFTHERIAS SQUARE

KORIDALOS
Eleftherias Square_Koridalos
Charger Type:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Location:79, Athinas str. 18129 Koridalos, Athens, Greece
See charging points