Το λεξικό της ηλεκτροκίνησης

Blink Charging Hellas > Blink > Το λεξικό της ηλεκτροκίνησης

Στόχος των περισσοτέρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 1 στα 3 οχήματα να είναι ηλεκτρικά μέχρι το 2030. Οι κυβερνήσεις δίνουν κίνητρα είτε με φορολογικές ελαφρύνσεις είτε με επιδοτήσεις για να μπορέσουν να επιταχύνουν την αλλαγή αυτή στην αγορά του αυτοκινήτου.
Ταυτοχρόνως οι οδηγοί έχουν κάποιους δισταγμούς και αρκετές απορίες.

Πριν την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου καλό θα ήταν να έχετε όλες τις απαντήσεις, ακόμη και για τα πιο απλά ερωτήματα γύρω από την ηλεκτροκίνηση.

Φορτιστής Ηλεκτρικού Οχήματος/EVSE Electric Vehicle Service Equipment
Συσκευή στην οποία συνδέουμε το αμιγώς ηλεκτρικό ή υβριδικό ηλεκτρικό όχημά μας για να μπορέσουμε να φορτίσουμε την μπαταρία του. Είναι η ενδιάμεση συσκευή ή διάταξη που διοχετεύει την ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου στον ρευματολήπτη του αυτοκινήτου. Συνήθως είναι επίτοιχη ή έχει τη μορφή επιδαπέδιας κολώνας. Η συσκευή περιλαμβάνει ηλεκτρολογικά κυκλώματα, διατάξεις προστασίας, σύστημα ελέγχου της φόρτισης και ενδείξεις λειτουργίας.

Τύποι φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων
Οι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, βάση της μεθόδου φόρτισης (Λειτουργίας/Mode) που χρησιμοποιούν, και ορίζονται από το πρότυπο EN/IEC 61851-1.
Οι κατηγορίες αυτές είναι:

Mode 1
Πρόκειται για μια άμεση, παθητική σύνδεση του ηλεκτρικού οχήματος με το δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος, είτε σε μονοφασική τάση 230 V είτε σε τριφασική τάση 400 V, συμπεριλαμβανομένης γείωσης, με μέγιστο ρεύμα 16 A. Η χρήση του είναι σπάνια και κυρίως για φόρτιση μικρών ηλεκτρικών οχημάτων όπως είναι τα ηλεκτρικά πατίνια ή ποδήλατα. Απευθείας σύνδεση σε πρίζα σούκο.

Mode 2
Είναι μια άμεση, ημιενεργή σύνδεση του ηλεκτρικού οχήματος με το δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος, είτε με μονοφασική τάση 230 V είτε με τριφασική τάση 400 V, συμπεριλαμβανομένης γείωσης με μέγιστο ρεύμα 32 A.
Μεταξύ του ηλεκτρικού οχήματος και του δικτύου ρεύματος και επάνω στο καλώδιο παρεμβάλλεται ενεργός εξοπλισμός (επικοινωνία) και παρέχει προστασία ανίχνευσης και παρακολούθησης της παρουσίας γης, βραχυκύκλωμα γείωσης, υπέρταση, προστασία από υπερθέρμανση και τη λειτουργική μετάβαση, ανάλογα με την παρουσία οχήματος και τη ζήτηση ισχύος φόρτισης. Είναι για φόρτιση αυτοκινήτου και συνήθως το καλώδιο αυτό περιλαμβάνεται στην αγορά του οχήματος. Είναι μία λύση ανάγκης καθώς η φόρτιση του οχήματος με αυτήν την μέθοδο είναι πολύ χρονοβόρα.

Mode 3
Είναι μια ενεργή σύνδεση του ηλεκτρικού οχήματος με ένα σταθερό φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος, είτε σε μονοφασική τάση 230 V είτε σε τριφασική τάση 400 V. Η τροφοδοσία φόρτισης δεν είναι ενεργή από προεπιλογή, και απαιτεί κατάλληλη επικοινωνία μέσω του καλωδίου  για να ενεργοποιηθεί. Ο φορτιστής ηλεκτρικού οχήματος διαθέτει τις απαραίτητες διατάξεις προστασίας για την ασφαλή φόρτιση του οχήματος. Αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

Mode 4
Είναι μια ενεργή σύνδεση του ηλεκτρικού οχήματος με ένα σταθερό ηλεκτρικό φορτιστή. Ο φορτιστής ηλεκτρικού οχήματος τροφοδοτεί απευθείας 600 V DC και το μέγιστο ρεύμα μπορεί να φτάνει τα 400 A. Αυτή η μέθοδος τροφοδοτεί απευθείας τους συσσωρευτές του ηλεκτρικού οχήματος. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ο εμφανώς ταχύτερος  χρόνος φόρτισης.

Τρόποι Επικοινωνίας

OSCP (Open Smart Charging Protocol)
Είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο χρησιμοποιείται σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία, ώστε να επικοινωνούν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας με τους διαχειριστές των συσκευών φόρτισης.

OCPP (Open Charge Point Protocol)
Είναι ανοιχτό πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο φαίνεται να έχει επικρατήσει και χρησιμοποιείται ώστε να επικοινωνήσει ο κεντρικός διαχειριστής συσκευών φόρτισης με τους φορτιστές οχημάτων που έχει υπό την ευθύνη του. Μέσω αυτού του πρωτοκόλλου μπορεί να ελέγξει και να ανταλλάξει πληροφορίες με τη συσκευή φόρτισης.

PWM (Pulse Width Modulation)
Είναι επικοινωνία χαμηλότερου επιπέδου μεταξύ της συσκευής φόρτισης και του ηλεκτρικού οχήματος. Η επικοινωνία περιλαμβάνει πολύ βασικές πληροφορίες όπως την ύπαρξη σύνδεσης οχήματος, ύπαρξη οχήματος αλλά όχι έτοιμο για φόρτιση κ.α..  Μπορεί να συναντήσουμε και το πρωτόκολλο LIN (Local Interconnect Network) το οποίο χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο μετάδοσης και προσφέρει παρόμοιες πληροφορίες στην επικοινωνία μεταξύ συσκευής φόρτισης και ηλεκτρικού οχήματος.

Τύποι Καλωδίων

Type 1   AC
Καλώδιο που συνδέει το όχημα με πρίζα σούκο στο οποίο παρεμβάλλεται ενεργός εξοπλισμός (επικοινωνία) και παρέχει προστασία ανίχνευσης και παρακολούθησης της μεταφοράς της ενέργειας. Όχι τόσο διαδεδομένο βύσμα, χρησιμοποιείται στη μέθοδο φόρτισης 2 (Mode 2). Η μέθοδος αυτή δεν είναι τόσο διαδεδομένη.

Type 2   AC
Καλώδιο που συνδέει το όχημα με φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων Mode3. Είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος βύσματος στην Ευρώπη. Και στις δύο πλευρές του υπάρχει αντίστοιχα αρνητικό και θετικό βύσμα τύπου 2.

Combo 2 ή CCS (Combined Charging System) AC /DC
Αποτελεί μία εξέλιξη του Type 2 ώστε να μπορεί να φορτίσει και μέσω DC τάσης ηλεκτρικά οχήματα. Χρησιμοποιείται για τις μεθόδους φόρτισης 3 και 4 (Mode 3 & Mode 4).

CHAdeMO DC
Αποτελεί προσθήκη στα Ευρωπαϊκά πρότυπα από την Ιαπωνία όπου και αναπτύχθηκε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για DC τάση φόρτισης με τη μέθοδο 4 (Mode 4).

Υπάρχουν και άλλα βύσματα στην παγκόσμια αγορά αλλά τα προαναφερθέντα έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φόρτιση Οχήματος

Φόρτιση σε AC σταθμό
Οι AC σταθμοί φόρτισης είναι εναλλασσόμενου ρεύματος και ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση του οχήματος, εξαρτάται από τη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας που έχει η μπαταρία του και την χωρητικότητά της.

Φόρτιση σε DC σταθμό
Οι DC σταθμοί φόρτισης είναι συνεχούς ρεύματος και μπορούν να μεταφέρουν την μέγιστη ενέργεια που προβλέπουν στο όχημα ανεξαρτήτως της μπαταρίας του.

Apps
Εφαρμογή η οποία είναι απαραίτητη για τη φόρτιση του οχήματος σε φορτιστές δημοσίας πρόσβασης. Ο οδηγός για δική του διευκόλυνση θα χρειαστεί πριν πάει σε οποιονδήποτε σταθμό φόρτισης να έχει κατεβάσει την εφαρμογή της εκάστοτε εταιρίας στην οποία θέλει να φορτίσει το όχημά του.

RFID Cards
Κάρτα που για τη διευκόλυνση του οδηγού στέλνεται μετά από αίτημά του και είναι συγχρονισμένη με το προφίλ του. Χρησιμοποιείται στους σταθμούς που υποστηρίζουν καρταναγνώστες και αντικαθιστά το κινητό τηλέφωνο και τη χρήση της εφαρμογής, αποκλειστικά για την έναρξη και λήξη της φόρτισης του οχήματος στον σταθμό.

Leave a Reply

Δείτε τα σημεία φόρτισης