Πως η ηλεκτροκίνηση βοηθά το περιβάλλον

Blink Charging Hellas > Blink > Πως η ηλεκτροκίνηση βοηθά το περιβάλλον

Η Blink Charging βρίσκεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς εξοπλισμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιωτικές κατοικίες. Η Blink είναι αφιερωμένη στη μείωση της κλιματικής αλλαγής και των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου μέσω της παραγωγής εξοπλισμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ).

Από την εμφάνισή τους, τα ηλεκτρικά οχήματα αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης κριτικής. Ωστόσο μελέτες δείχνου ότι τα ηλεκτρικά οχήματα όχι μόνο δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά η υιοθέτησή τους συμβάλλει δραστικά στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη μείωση των επιπέδων θορύβου των αστικών κέντρων.

Σύμφωνα με το Forbes μια συγκριτική μελέτη του Διεθνούς Συμβουλίου Καθαρής Ενέργειας (ICTT) έδειξε ότι τα ΗΟ ουσιαστικά παράγουν μηδενικές εκπομπές καυσαερίων, μια πολλά υποσχόμενη διαφορά μεταξύ ηλεκτρικών κινητήρων και κινητήρων εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι περισσότερο εμφανείς όταν τα αυτοκίνητα συγκρίνονται καθ`όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Το Energy.gov, κάνει αναφορά σε δύο ειδών εκπομπές: οι άμεσες και αυτές του κύκλου ζωής. Οι άμεσες εκπομπές είναι αυτές που προέρχονται απευθείας από την εξάτμιση. Οι εκπομπές αυτές είναι ρύποι που δημιουργούν νέφος όπως οξείδια του αζώτου και διοξείδιο του άνθρακα. Οι εκπομπές κύκλου ζωής δημιουργούνται κατά την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, χρήση και ανακύκλωση/διάθεση των οχημάτων. Όλα τα οχήματα παράγουν κάποια ποσότητα εκπομπών κύκλου ζωής.

Τα καύσιμα των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης προέρχονται από στάδια επεξεργασίας όπως εκσκαφή, εξόρυξη, διύλιση και μεταφορά, κατά τη διάρκεια των οποίων παράγονται πολλά τοξικά απόβλητα πετρελαίου, πριν καν πραγματοποιηθεί καύση κατά τη χρήση του οχήματος. Κατά την παραγωγή ΗΟ παράγονται κάποιες εκπομπές κύκλου ζωής. Ωστόσο, παράγονται λιγότερες εκπομπές κατά τη δημιουργία του καυσίμου τους και σημαντικά λιγότερες εκπομπές κατά τη λειτουργία τους, καθώς τα ΗΟ λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια και δεν καταναλώνουν καύσιμα. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ΗΟ παράγουν λιγότερες εκπομπές αερίων και προκαλούν πολύ μικρότερη περιβαλλοντική ζημιά από τα οχήματα συμβατικού καυσίμου.

Από την απαρχή της διακίνησης, χρήσης και λειτουργίας των ηλεκτρικών οχημάτων, η Blink βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πράσινης τεχνολογικής επανάστασης. Βοηθάει άμεσα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από τις μεταφορές και ενισχύει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Leave a Reply

Δείτε τα σημεία φόρτισης