Κατανοώντας τις μεθόδους και τις πρίζες φόρτισης των Ηλεκτρικών Οχημάτων

Blink Charging Hellas > Blink > Κατανοώντας τις μεθόδους και τις πρίζες φόρτισης των Ηλεκτρικών Οχημάτων

Συχνά αναφερόμαστε στο πόσο απλή και εύκολη είναι η φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος. Απλά το συνδέετε στην πρίζα και η φόρτιση ξεκινά. Πολλοί πελάτες ωστόσο προβληματίζονται για το τί είδους πρίζα φόρτισης χρειάζονται, αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το καλώδιο φόρτισης που τους δίνεται μαζί με την αγορά του ηλεκτρικού τους οχήματος, ή αν προτείνεται κάποιος άλλος διαφορετικός εξοπλισμός.

Μέθοδοι Φόρτισης

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, υπάρχουν τέσσερεις μέθοδοι φόρτισης, διαφοροποιημένες ως προς τον απαραίτητο εξοπλισμό φόρτισης, την ταχύτητα φόρτισης, τα επίπεδα ασφαλείας αλλά και τον έλεγχο της διαδικασίας της φόρτισης.

Μέθοδος Φόρτισης 1 (MODE 1) – Πρόκειται για μη ελεγχόμενη μέθοδο φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) που πραγματοποιείται κυρίως σε οικιακό επίπεδο. Χρησιμοποιείται η συνηθισμένη πρίζα σούκο ενώ το όριο ρεύματος φόρτισης δεν ξεπερνά τα 16Α (3,7kW). Δεν υπάρχει επικοινωνία με το όχημα, ενώ το καλώδιο φόρτισης σε αυτή την περίπτωση δεν παρέχει κάποια επιπλέον προστασία για την διαδικασία της φόρτισης εκτός από αυτήν που έχει προβλεφθεί στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Μέθοδος Φόρτισης 2 (MODE 2) – Μη ελεγχόμενη μέθοδος, στην οποία επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ισχύς φόρτισης (έως 22kW) συγκριτικά με τη μέθοδο 1, ενώ το καλώδιο φόρτισης παρέχει επιπλέον μέσα προστασίας καθώς και ρύθμιση της έντασης του ρεύματος φόρτισης μέσω επικοινωνίας με το ηλεκτρικό όχημα.

Μέθοδος Φόρτισης 3 (MODE 3) – Πρόκειται για ελεγχόμενη μέθοδο φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Οι σταθμοί αυτοί είναι εξοπλισμένοι με όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας ενώ επιτυγχάνουν ισχύ φόρτισης έως 44kW (63Α). Τα ειδικού τύπου καλώδια που χρησιμοποιούνται στην μέθοδο αυτή βρίσκονται είτε ενσωματωμένα στον σταθμό φόρτισης είτε συνδέονται από τον χρήστη σε κατάλληλη πρίζα που φέρει ο σταθμός, ενώ επιτρέπουν την επικοινωνία του οχήματος με τον σταθμό φόρτισης προκειμένου να επιτυγχάνεται ρύθμιση της ισχύος φόρτισης ή διάγνωση σφαλμάτων. Η Μέθοδος 3 χρησιμοποιείται κυρίως σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους.

Μέθοδος Φόρτισης 4 (MODE 4) – Η Μέθοδος 4 επιτρέπει την υπερταχεία φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων με συνεχές ρεύμα (DC). Οι σταθμοί φόρτισης που απαιτούνται στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνουν εξολοκλήρου τον εξοπλισμό μετατροπής του ρεύματος από AC σε DC, έχουν πάντοτε ενσωματωμένα τα ειδικά καλώδια φόρτισης, ενώ η ισχύς φόρτισης που επιτυγχάνουν συνήθως είναι 50-170kW. Λόγω των υψηλών αυτών επιπέδων ισχύος υπάρχουν και αυξημένες απαιτήσεις για τις υποδομές εγκατάστασης τέτοιων σταθμών.

Πρίζες φόρτισης

Οι πρίζες φόρτισης (ρευματοδότες) που περιγράφονται ακολούθως, αφορούν στις πρίζες που είτε υπάρχουν στα κτήρια ως μέρος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είτε ενσωματώνονται σε σταθμούς φόρτισης και τις χρησιμοποιεί ο χρήστης ηλεκτρικού οχήματος για την επαναφόρτιση της μπαταρίας του ηλεκτρικού του οχήματος.

Απλή πρίζα Schuko – H συνηθισμένη πρίζα 230V/16A, η οποία μπορεί να βρίσκεται στο σπίτι σας και να χρησιμοποιείται για μεγάλες συσκευές όπως ηλεκτρικές κουζίνες ή πλυντήρια. Αυτού του είδους οι πρίζες λειτουργούν άψογα με τους Φορτιστές Μεθόδου 1 και 2, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο καλώδιο το οποίο συνήθως περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του οχήματος.

Βιομηχανικού τύπου – Χρησιμοποιούνται για τις Μεθόδους Φόρτισης 1 και 2, αλλά είναι κατάλληλες για φόρτιση σε αυξημένα επίπεδα ρεύματος και ισχύος. Μπορεί να είναι μονοφασικές ή τριφασικές.

Πρίζα φόρτισης Μεθόδου 3, θηλυκή πρίζα Type 1 – Πρόκειται για μονοφασικές πρίζες που βρίσκονται στους σταθμούς φόρτισης Μεθόδου 3 οι οποίοι δεν φέρουν ενσωματωμένα τα καλώδια φόρτισης. Στην πρίζα υπάρχουν σύνολο 5 υποδοχές, 3 για τους ακροδέκτες ρεύματος (1 φάση, ουδέτερος, γείωση) και 2 μικρότεροι για τους ακροδέκτες επικοινωνίας με το όχημα ώστε να ελέγχεται η διαδικασία της φόρτισης.

Πρίζα φόρτισης Μεθόδου 3, θηλυκή πρίζα Type 2 – Πρόκειται για τις πρίζες που βρίσκονται στους σταθμούς φόρτισης Μεθόδου 3 οι οποίοι δεν φέρουν ενσωματωμένα τα καλώδια φόρτισης και παρέχουν τη δυνατότητα φόρτισης με μονοφασικό και τριφασικό ρεύμα. Στην πρίζα υπάρχουν σύνολο 7 υποδοχές, 5 για τους ακροδέκτες ρεύματος (3 φάσεις, ουδέτερος, γείωση) και 2 μικρότεροι για τους ακροδέκτες επικοινωνίας με το όχημα ώστε να ελέγχεται η διαδικασία της φόρτισης.

 

Υποδοχές Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος

Τα ηλεκτρικά οχήματα διαθέτουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες υποδοχές φόρτισης, ενώ συνήθως συνδυάζουν υποδοχές κατάλληλες τόσο για AC όσο και DC φόρτιση. Ο χρήστης χρησιμοποιώντας μία από τις πρίζες που περιγράφονται παραπάνω, συνδέει το κατάλληλο καλώδιο φόρτισης και στην πλευρά του αυτοκινήτου σε μία από τις εξής υποδοχές:

Υποδοχή Type 1 (J1772 αρσενική) – Υποδοχή κατάλληλη για μονοφασική φόρτιση σύμφωνα με τις Μεθόδους 1, 2 και 3. Χρησιμοποιείται κυρίως στα Ηλεκτρικά Οχήματα στην Β.Αμερική.

Υποδοχή Type 2 (αρσενική) – Υποδοχή κατάλληλη για μονοφασική και τριφασική φόρτιση σύμφωνα με τις Μεθόδους 1, 2 και 3. Χρησιμοποιείται κυρίως στα Ηλεκτρικά Οχήματα στην Ευρώπη.

SAE Combo (CCS 1 ή CCS 2) – Πρόκειται για την υποδοχή που χρησιμοποιείται στην περίπτωση DC φόρτισης και συνδυάζει την αξιοποίηση της υποδοχής Type 1 ή Type 2 με την χρήση δύο επιπλέον υποδοχών, οπότε και προκύπτουν αντίστοιχα οι υποδοχές CCS1 ή CCS2. Η CCS1 υποδοχή συναντάται κυρίως στην αμερικάνικη αγορά ενώ η CCS2 σε ευρωπαϊκά ηλεκτρικά οχήματα.

CHAdeMOΗ υποδοχή CHAdeMO χρησιμοποιείται για DC φόρτιση και είναι η υποδοχή που φέρουν εγκατεστημένη ηλεκτρικά οχήματα της ιαπωνικής αγοράς όπως Nissan, Mitsubishi, Kia και Toyota.

Tesla Supercharger – Πρόκειται για υποδοχή DC φόρτισης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα ηλεκτρικά οχήματα της Tesla.

GB/T – Αυτή η υποδοχή φόρτισης χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά οχήματα της κινέζικης αγοράς. Στην εκδοχή της για AC φόρτιση, μοιάζει με την υποδοχή Type 2, με τη διαφορά όμως ότι φέρει επιπλέον ακροδέκτες.

 

Οι φορτιστές του δικτύου της Blink Europe

Η Blink Charging Europe εφαρμόζει την πιο εξελιγμένη διαθέσιμη τεχνολογία εξασφαλίζοντας γρήγορη και ασφαλή φόρτιση στους σταθμούς φόρτισης που εγκαθιστά. Κάθε σταθμός φόρτισης AC διαθέτει είτε ενσωματωμένα καλώδια φόρτισης είτε πρίζες Type 2, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με όλα τα σύγχρονα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ οι DC σταθμοί φόρτισης διαθέτουν ενσωματωμένους και τους δύο συνδέσμους, CCS2 και CHAdeMO. Ωστόσο, μοντέλα της αμερικάνικης ή κινέζικης αγοράς, ή μοντέλα παλαιότερων ετών με διαφορετικές υποδοχές, μπορούν να εξυπηρετηθούν στους ίδιους σταθμούς φόρτισης με τη χρήση κατάλληλου προσαρμογέα (αντάπτορα).

 

Πού μπορώ να δω τα σημεία φόρτισης της Blink

Όλα τα σημεία φόρτισης της Blink εμφανίζονται στον χάρτη ο οποίος είναι διαθέσιμος μέσω της εφαρμογής Blink International καθώς και σε άλλες δημοφιλείς πλατφόρμες ενημέρωσης οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων (PlugShare κλπ.). Για κάθε σημείο φόρτισης αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της τοποθεσίας του φορτιστή, ενώ παρέχονται σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του φορτιστή, τη διαθεσιμότητά του καθώς και το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Leave a Reply

Δείτε τα σημεία φόρτισης