Ηλεκτρικά οχήματα και η σημασία τους στην ανθρώπινη υγεία.

Blink Charging Hellas > Blink > Ηλεκτρικά οχήματα και η σημασία τους στην ανθρώπινη υγεία.

Είναι γνωστό ότι οι εκπομπές από τα οχήματα προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα και σοβαρές ασθένειες.

Έρευνες αποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα βελτιώνουν σημαντικά τη δημόσια υγεία μειώνοντας τις επιβλαβείς εκπομπές ρύπων.

 

Ποιες εκπομπές προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση; 

Το Energy.gov, κάνει αναφορά σε δύο ειδών εκπομπές, στις άμεσες και στις εκπομπές κύκλου ζωής. Οι άμεσες εκπομπές είναι αυτές που προέρχονται απευθείας από την εξάτμιση ενός οχήματος. Οι εκπομπές αυτές είναι ρύποι που δημιουργούν νέφος όπως οξείδια του αζώτου και διοξείδιο του άνθρακα. Οι εκπομπές κύκλου ζωής περιλαμβάνουν τις εκπομπές όχι μόνο από τη χρήση του οχήματος αλλά και αυτές που δημιουργούνται κατά την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, χρήση και ανακύκλωση/διάθεση των οχημάτων, τα απορρίμματα των μπαταριών κλπ.

Όλα τα οχήματα παράγουν κάποια ποσότητα εκπομπών κύκλου ζωής, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα παράγουν μηδενικές άμεσες εκπομπές, γεγονός που συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση τις ποιότητας του αέρα στις αστικές περιοχές.

Σύμφωνα με το accessscience.com, μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα περισσότερο, τα ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιούν για τη φόρτισή τους ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των σωματιδίων του αέρα φτάνοντας σχεδόν σε μηδενικά επίπεδα.

Επιπλέον σύμφωνα με το phys.org και τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την επίδραση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ατμοσφαιρική ρύπανση διαπιστώθηκε ότι, “όσο περισσότερα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τόσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα ρύπανσης του όζοντος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες”, δήλωσε ο Schnell. Ανεξάρτητα από το πώς παράγεται η ισχύς, η αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων στους δρόμους, μειώνει σημαντικά τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 

Η σημασία για τη δημόσια υγεία; 

Η κακή ποιότητα αέρα δημιουργεί ασθένειες με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά και τα κόστη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α. μια μελέτη της Rand Health έδειξε ότι “μεταξύ 2005-2007, σχεδόν 30.000 επισκέψεις στις μονάδες επειγόντων περιστατικών και οι εισαγωγές σε νοσοκομεία στην Καλιφόρνια θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν πληρούνταν τα ομοσπονδιακά πρότυπα καθαρού αέρα”. Το ιατρικό κόστος που προκύπτει για τέτοιου είδους περιστατικά εκτιμάται σε 193 εκατομμύρια δολάρια. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει άσθμα, καρδιαγγειακές παθήσεις, εμποδίζει την ανάπτυξη των πνευμόνων στα παιδιά και έχει συνδεθεί με λευχαιμία και σοβαρές παθήσεις των πνευμόνων. Το κλειδί για την εξάλειψη αυτών των ασθενειών είναι συχνά η πρόληψη και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ως ένα βήμα προς τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η προληπτική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιατρικής εδώ και δεκαετίες. Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ασθενειών, στην προστασία της υγείας και στη στήριξη των κοινωνιών.

 

Βελτιώνοντας τη δημόσια υγεία

Πολλοί φορείς υγειονομικής περίθαλψης παρατηρούν ότι η περιβαλλοντική υγεία και η προσωπική υγεία συνδέονται. Πολλά κέντρα υγείας έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία να εγκαταστήσουν σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Όταν ρωτήθηκε ο E. Nawrocki, πρόεδρος του St. Luke’s-Anderson γιατί αποφάσισε να εγκαταστήσει φορτιστές Blink στο κέντρο υγειονομικής περίθαλψης δήλωσε σχετικά “θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές. Αυτό είναι το μέλλον.”

 

Leave a Reply

Δείτε τα σημεία φόρτισης