Επιδότηση ηλεκτροκίνησης! Τέλος diesel και βενζίνη.

Blink Charging Hellas > Blink > Επιδότηση ηλεκτροκίνησης! Τέλος diesel και βενζίνη.

Είναι πλέον επίσημο. Τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα είναι παρελθόν από 2030, με την ηλεκτροκίνηση να γίνεται το μοναδικό μέσο κυκλοφορίας!

Για πρώτη φορά στην ιστορία η Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι θα ακολουθήσει την υπόλοιπη Ευρώπη και θέτει πλέον στόχο πλήρους απαγόρευσης της πώλησης αυτοκινήτων με μοτέρ βενζίνης ή diesel το 2030.

Την ψήφιση του κλιματικού νόμου ανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP26 στη Γλασκώβη.

Ο νόμος θα θέσει ποσοτικούς στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 σε σχέση με το 1990, κατά 80% το 2040, με απώτερο στόχο την κλιματική ουδετερότητα το 2050, που προβλέπεται και από την Κοινοτική νομοθεσία.

Οι στόχοι θα επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια ανάλογα με την εξέλιξη των ρύπων και των Κοινοτικών κανονισμών. Για την επίτευξη των στόχων θα καταρτιστεί Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Περιφερειακά αλλά και Δημοτικά Σχέδια για τη μείωση των εκπομπών. Επίσης θα καταρτιστούν τομεακοί «προϋπολογισμοί άνθρακα» για επτά κλάδους / τομείς δραστηριοτήτων που είναι: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, Μεταφορές, Βιομηχανία, Κτίρια, Γεωργία και κτηνοτροφία, Απόβλητα, Χρήσεις γης, αλλαγές χρήσεων γης και δασοπονία.

Η ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο στα αυτοκίνητα και στις πωλήσεις. Είναι το μέσον να δημιουργήσουμε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Είναι αδιανόητο να χάνονται πρόωρα ανθρώπινες ζωές στη χώρα μας λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τη στιγμή που η αντικατάσταση ενός ρυπογόνου οχήματος εξοικονομεί 2,5 εκατομμύρια γραμμάρια CO2 ετησίως.

Πλέον, είναι ξεκάθαρο ότι και η Ελλάδα ακολουθεί πλέον αποκλειστικά το δρόμο της ηλεκτροκίνησης, με όλα τα οφέλη που προσφέρει αυτή όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην καθημερινή οικονομία χρήσεως ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Το μέλλον είναι ένα πράσινο παρόν!

Leave a Reply

Δείτε τα σημεία φόρτισης