Είδη φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Blink Charging Hellas > Blink > Είδη φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Οι φορτιστές που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά διαθέτουν διάφορα χαρακτηριστικά καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών. Ποια είναι ωστόσο τα κριτήρια που κάποιος θα πρέπει να λάβει υπόψη για την επιλογή του σωστού προϊόντος?

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

Η ηλεκτροκίνηση είναι μια ρυθμιζόμενη υπηρεσία η οποία διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, πρωτόκολλα και κρατικές απαιτήσεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οποιοσδήποτε φορτιστής βρίσκεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο και έχει δημόσια πρόσβαση απαιτείται να συνδέεται με πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης και να διαχειρίζεται τη λειτουργία του ένας πιστοποιημένος και πλήρως χαρακτηρισμένος φορέας ηλεκτροκίνησης ο λεγόμενος ΦΕΥΦΗΟ (Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων). Ο Φορέας ηλεκτροκίνησης είναι μια εταιρεία αντίστοιχη του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τη διαχείριση σημείων φόρτισης δημόσιας πρόσβασης είτε αυτά βρίσκονται σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο.

Άρα όταν μιλάμε για δημόσια πρόσβαση μιλάμε για εταιρεία ηλεκτροκίνησης, για συνδεσιμότητα και για πλήρη έλεγχο του φορτιστή από απόσταση.

 

Συνδεσιμότητα & έλεγχος φορτίων

Οι φορτιστές αποτελούν δυνητικά ένα πολύ σημαντικό ηλεκτρικό φορτίο με αποτέλεσμα να απαιτείται από το διαχειριστή του δικτύου πλήρης έλεγχος των φορτίων αυτών από τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς να σημειώνονται φαινόμενα υπερφόρτωσης του δικτύου λόγω μαζικής φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Είναι λοιπόν βασική απαίτηση οι φορτιστές που προορίζονται για τοποθέτηση σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους να καλύπτουν πολύ αυστηρά πρότυπα συνδεσιμότητας.

 

Ασφαλής φόρτιση & προστασία 

Οι φορτιστές πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά το πρότυπο CE με τα σχετικά υποπρότυπα για τις ηλεκτρικές συσκευές παροχής ρεύματος και ταυτόχρονα να είναι σχεδιασμένοι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση των συσκευών από τους χρήστες.

Μια από αυτές τις προδιαγραφές είναι η αντιβανδαλιστική κατασκευή όπου προστατεύει το φορτιστή από πιθανές κακόβουλες επιθέσεις. Επιπλέον απαίτηση είναι και ο αντιβανδαλιστικός σχεδιασμός πρίζας ο οποίος αποτρέπει την ηλεκτροπληξία σε ανθρώπους που εσκεμμένα ή λόγω αμέλειας μπορεί να κινδυνεύσουν. Επίσης, οι πιστοποιημένοι και σφραγισμένοι μετρητές τύπου MID στο εσωτερικό του φορτιστή, οι οποίοι μπορούν να μετρούν ανεξάρτητα την παροχή της κάθε πρίζας του φορτιστή, ώστε να γίνεται σωστά και πιστοποιημένα η τιμολόγηση.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Η ιδιωτική φόρτιση, δηλαδή η φόρτιση που πραγματοποιείται σε χώρους ιδιωτικής πρόσβασης όπως είναι για παράδειγμα τα πάρκινγκ προσωπικού των εταιρειών ή τα αμαξοστάσια για τον στόλο των οχημάτων μιας επιχείρησης, αν και προς το παρόν δεν διέπεται από αυστηρό νομικό πλαίσιο όπως στην περίπτωση της δημόσιας φόρτισης, παρουσιάζει τις ίδιες απαιτήσεις σχετικά με τις προδιαγραφές του εξοπλισμού φόρτισης και τις ίδιες ανάγκες για έλεγχο και συνδεσιμότητα. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η αναμενόμενη ραγδαία εξάπλωση των ηλεκτρικών οχημάτων ως εταιρικά οχήματα και οχήματα μεταφορών, θα επιφέρει σημαντική αύξηση των απαιτήσεων καθώς και αλλαγή του προφίλ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις των εταιρειών που θα τα αποκτήσουν, επιβαρύνοντας ουσιαστικά το δίκτυο. Επιπλέον, καθώς η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξελίσσεται και διευρύνεται, η εκμετάλλευση της αποθηκευμένης ηλεκτρικής ενέργειας στις μπαταρίες του σταθμευμένου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων είτε από την πώληση αυτής απευθείας στο δίκτυο είτε από την διάθεση αυτής σε επικουρικές υπηρεσίες προς το δίκτυο (V2G-Vehicle to Grid), δύναται να ενισχύσει τα οικονομικά οφέλη για τις ιδιοκτήτριες εταιρείες του στόλου.

Σε περιπτώσεις επομένως αυξημένου φορτίου ζήτησης για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στα σημεία ιδιωτικής πρόσβασης, χρειάζεται η παρουσία ΦΕΥΦΗΟ που θα εξασφαλίζει απομακρυσμένη εποπτεία, προγραμματισμό, έλεγχο και διαχείριση της φόρτισης, θα συντηρεί τους φορτιστές ώστε να παραμένουν ασφαλείς στη χρήση τους, θα τους διατηρεί ενημερωμένους με τα πιο πρόσφατα λογισμικά, ενώ παράλληλα θα παρέχει την δυνατότητα για την περεταίρω αξιοποίηση της περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας των μπαταριών, ενισχύοντας καθοριστικά και με ασφάλεια την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης.

 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί πως σε αυτή την κατηγορία οι απαιτήσεις είναι λιγότερες. Οι οικιακοί φορτιστές βρίσκονται στο εσωτερικό ενός οικήματος, το οποίο στο σύνολό του μετράται ως προς τις καταναλώσεις του και τιμολογείται από έναν πάροχο με έναν πιστοποιημένο μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ. Συνεπώς, ο φορτιστής ο ίδιος δεν απαιτείται να έχει πιστοποιημένο μετρητή υψηλής ακρίβειας. Επίσης η συνδεσιμότητα δεν είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, τα φορτία των οικιακών φορτιστών αντιπροσωπεύουν μια πολύ μικρή ποσότητα ενέργειας η οποία απορροφάται από το δίκτυο με αποτέλεσμα να μην αποτελούν ουσιαστικό κίνδυνο για το δίκτυο ηλεκτροδότησης και άρα δεν χρειάζεται ο απομακρυσμένος τους έλεγχος από το διαχειριστή του δικτύου.

Leave a Reply

Δείτε τα σημεία φόρτισης