Βαφή, Διαγράμμιση και Σήματα που Προσελκύουν το Μάτι στους Φορτιστές σας ΗΟ

Blink Charging Europe > Blink > Βαφή, Διαγράμμιση και Σήματα που Προσελκύουν το Μάτι στους Φορτιστές σας ΗΟ

Λοιπόν, είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε έναν ή περισσότερους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ) στον χώρο σας στάθμευσης στο σπίτι ή την εταιρεία σας, σε ένα κέντρο υγειονομικής περίθαλψης, εμπορικό κέντρο, εστιατόριο, κινηματογράφο κ.λπ. και είστε έτοιμοι να τους θέσετε σε ορθή χρήση για τους επισκέπτες, τους φιλοξενούμενους και το προσωπικό. Αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον φορτιστή σας ΗΟ εάν δεν γνωρίζουν ότι βρίσκεται εκεί!

Που να τοποθετήσετε τους φορτιστές
Ορισμένοι ιδιοκτήτες ανοικτών και κλειστών χώρων στάθμευσης έχουν τόσο μεγάλη ανησυχία για την θέση όπου πρέπει να τοποθετηθούν οι φορτιστές ΗΟ, που τους οδηγεί ακόμη και να σταματήσουν την εγκατάσταση των φορτιστών. Μην ανησυχείτε, υπάρχει μία “σωστή” θέση για να τους τοποθετήσετε, κι αυτό σημαίνει λιγότερο άγχος για τους ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης και μεγαλύτερη ορατότητα για τους χρήστες.

Τοποθετήστε πάντοτε τα σημεία φόρτισης ΗΟ σε μια εμφανή θέση, κοντά στο μπροστινό μέρος του χώρου στάθμευσης ή γύρω από τις εισόδους σε κτίρια γραφείων, εάν είναι δυνατόν. Μην τα τοποθετείτε σε κρυμμένες θέσεις. Η παροχή φορτιστών ΗΟ αντιπροσωπεύει μια σημαντική δέσμευση με στόχο την βιωσιμότητα και είναι μια θετική ενέργεια που κάνετε για τους επισκέπτες, τους πελάτες και το προσωπικό, βελτιώνοντας τη δημόσια υγεία και την ποιότητα του αέρα γύρω από τις εγκαταστάσεις σας. Διαφημίστε τις έξυπνες, οικολογικές επιλογές σας!

Ένας άλλος καλός λόγος για την τοποθέτηση των μονάδων φόρτισης ΗΟ κοντά στο μπροστινό τμήμα των χώρων στάθμευσης είναι ότι αυτή είναι συχνά η θέση της πηγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η προσπάθεια μεταφοράς της ηλεκτρικής παροχής είναι συχνά δαπανηρή και περιττή, όταν μια επιχείρηση μπορεί απλά να τοποθετήσει τους φορτιστές κοντά στο σημείο της ήδη υφιστάμενης ηλεκτρικής παροχής. Ομοίως, η “δημιουργία συστάδας” τοποθετεί όλα τα σημεία φόρτισης σε μία θέση, κοντά στην ηλεκτρική πηγή. Η τοποθέτησή τους σε μορφή συστάδας τους καθιστά περισσότερο ορατούς και διευκολύνει τις εργασίες στην περίπτωση συντήρησης. Η τοποθέτηση των φορτιστών ΗΟ σε συστάδες τους καθιστά περισσότερο ορατούς, αλλά για να τα εντοπίσουν οι οδηγοί ΗΟ, τα σημεία φόρτισης ΗΟ πρέπει να είναι επισημασμένα με ευδιάκριτο τρόπο.

Σήμανση Σημείων Φόρτισης ΗΟ
Είναι σημαντικό να τοποθετείτε σήμανση στους χώρους που προσφέρουν τη δυνατότητα φόρτισης. Θα πρέπει να προσελκύουν την προσοχή από απόσταση, χωρίς να αναγκάζουν τους οδηγούς ΗΟ να τους αναζητούν σε μια θάλασσα οχημάτων. Η σήμανση των θέσεων φόρτισης ΗΟ όχι μόνο κατευθύνει τον οδηγό ΗΟ στις θέσεις, αλλά επίσης επικοινωνεί τις προσδοκίες για τον χώρο, όπως αν ο οδηγός χρειάζεται να μετακινήσει το αυτοκίνητό του μόλις ολοκληρωθεί η φόρτισή του ή αν υπάρχει χρονικό όριο στο σημείο στάθμευσης.

Τα σήματα για ΕΤΗΟ (Εξοπλισμό Τροφοδοσίας Ηλεκτρικών Οχημάτων) πρέπει να επιτυγχάνουν διάφορους στόχους:

  • Να βοηθούν τους οδηγούς ΗΟ να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τον εξοπλισμό φόρτισης
  • Να διασφαλίζουν ότι όλοι οι οδηγοί, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών βενζινοκίνητων οχημάτων, κατανοούν ότι οι θέσεις ΗΟ προορίζονται μόνο για την φόρτιση ΗΟ
  • Να παρέχουν πληροφορίες και να ορίζουν κανόνες, όπως τις ώρες λειτουργίας του σταθμού, πόσο συχνά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αν τα ΗΟ πρέπει να μετακινηθούν όταν έχουν φορτιστεί. Θα πρέπει επίσης να κοινοποιούν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις για εκείνους που θα κάνουν κακή χρήση της θέσης.
  • Αν αυτές οι πληροφορίες και οι κανόνες δεν μπορούν να προβληθούν στη σήμανση, θα πρέπει να τους εμφανίζει ο φορτιστής ΗΟ.
  • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν πολλά ευκρινή σήματα, ώστε οι οδηγοί ΗΟ να μπορούν να εντοπίσουν τις θέσεις φόρτισης

Το Κέντρο Δεδομένων Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ δηλώνει, “Η σήμανση των σταθμών βοηθά τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων και υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων να εντοπίζουν τους σταθμούς φόρτισης. Βοηθά επίσης τους ανθρώπους που στεγάζουν τους σταθμούς φόρτισης να κοινοποιούν και να επιβάλλουν κανονισμούς σχετικούς με τη χρήση του ΕΤΗΟ και των σχετικών χώρων στάθμευσης.”

Τα σημεία διαφέρουν σε κάποιο βαθμό. Ορισμένες πινακίδες σήμανσης έξω από τον χώρο στάθμευσης είναι αναγκαίες προκειμένου να κατευθύνετε τον οδηγό προς την θέση. Μόλις εισέλθουν, τα σήματα θα πρέπει να γράφουν “Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων”, “Φόρτιση ΗΟ”, κ.λπ. Το πράσινο είναι συνήθως το καλύτερο χρώμα για το κείμενο στις πινακίδες σήμανσης, καθώς το πράσινο υποδηλώνει την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να χρησιμοποιείται ανακλαστική εκτύπωση ούτως ώστε τα σήματα να φαίνονται ευκρινώς την νύχτα με τους προβολείς του οχήματος.

Οι ειδικοί συμφωνούν να αποφεύγεται η λέξη “στάθμευσ甝, καθώς είναι πιθανό να προσελκύει άτομα που αναζητούν θέση στάθμευσης και άλλους οι οποίοι δεν διαβάζουν ολόκληρη την πινακίδα και επίσης να ενθαρρύνει τους οδηγούς ΗΟ να αφήνουν το αυτοκίνητό τους στο σημείο φόρτισης για ολόκληρη την ημέρα. Στην πραγματικότητα, οι οδηγοί ΗΟ λένε ότι είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό να βρουν μια θέση σε σταθμό φόρτισης να είναι κατειλημμένη από έναν οδηγό ΗΟ ο οποίος δεν το φορτίζει αλλά απλώς έχει σταθμεύσει.

Βαφή, Διαγράμμιση και Στέγαστρα
Παρόμοια με τη σήμανση, η εφαρμογή χρωμάτων ή η διαγράμμιση έχουν στόχο να τραβήξουν την προσοχή στα σημεία φόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα. Το πράσινο είναι το χρώμα επιλογής και έχει καταστεί το βιομηχανικό πρότυπο για θέσεις φόρτισης ΗΟ. Είτε βάψετε ολόκληρο το σημείο πράσινο, είτε σχεδιάσετε διαγραμμίσεις εντός των ορίων του σημείου, το πράσινο χρώμα συμβάλλει στο μέγιστο στην υποδήλωση της αναμενόμενης χρήσης της θέσης για την φόρτιση ΗΟ.

Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων να γίνετε δημιουργικοί, προκειμένου να τραβήξετε την προσοχή στους φορτιστές σας ΗΟ. Η παροχή στους οδηγούς ΗΟ ενός σκιασμένου στεγάστρου ή η χρήση εικονιδίων και βελών στην επιφάνεια του δρόμου για να κάνουν τα σημεία περισσότερο αποδοτικά, μπορούν να συμβάλλουν πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά στένσιλ για να επιλέξετε, από σχήματα μπαταριών και βυσμάτων έως σχέδια αυτοκινήτων.

Η Blink συνιστά να στρέφετε την προσοχή στα σημεία φόρτισης για τρεις λόγους: για να τα καταστήσετε ορατά στους οδηγούς ΗΟ, για να καταστεί σαφές στους άλλους ότι δεν πρέπει να σταθμεύουν εκεί και για να προωθήσετε και να διαφημίσετε την υπηρεσία που παρέχετε στον χώρο σας.

Σε πολλά μέρη της χώρας, τα ΗΟ δεν είναι τόσο συνηθισμένα ώστε οι άνθρωποι να περιμένουν να δουν φορτιστές σε κάθε χώρο στάθμευσης. Η προβολή των δυνατοτήτων σας φόρτισης ΗΟ είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση της προσοχής και την κυκλοφορία των ΗΟ. Τα φωτεινά χρώματα και οι μεγάλες πινακίδες εντός και εκτός του χώρου στάθμευσης θα προσελκύσουν πελάτες.

Φωτισμός
Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο προσελκύετε την προσοχή στους σταθμούς σας φόρτισης ΗΟ, μην ξεχνάτε να λάβετε υπόψη τον φωτισμό και την ασφάλεια του χώρου στάθμευσης για τους πελάτες κατά τις βραδινές ώρες. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε κατάλληλα φωτισμένο τον χώρο στάθμευσης για όλους τους πελάτες σας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων οι οποίοι ενδέχεται να φορτίζουν το ηλεκτρικό τους όχημα.

Ανεξάρτητα από τις επιλογές των ιδιοκτητών χώρων στάθμευσης, οι ειδικοί συμφωνούν ότι όσο μεγαλύτερα, φωτεινότερα και εμφανέστερα είναι τα σήματα και οι πινακίδες, τόσο πιθανότερο είναι να τα παρατηρήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί ΗΟ και είναι λιγότερο πιθανό να παρεμποδιστούν από ένα βενζινοκίνητο όχημα.

 

Leave a Reply

Δείτε τα σημεία φόρτισης